A. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GỬI:

  • Khai báo đúng và đầy đủ tên, chủng loại, tình trạng cũ mới hỏng, giá trị hàng hóa lên mặt trước của phiếu gửi hàng và giấy tờ liên quan;
  • Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển;
  • Thanh toán đầy đủ mọi khoản cước phí chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn thanh toán.
  • Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, đi kèm trong quá trình vận chuyển.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA WESO:

Chính sách về trách nhiệm với hàng hóa thông qua các hoạt động của WESO được thực hiện dựa trên các điều khoản của các websites bán hàng và các sàn Thương Mại Điện Tử được đăng trên WESO, và tuân thủ theo luật pháp Việt Nam:

  • Kiểm tra tính hợp pháp của bưu kiện gửi. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật có quyền từ chối phục vụ;
  • Có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người nhận;
  • Giải quyết khiếu nại và bồi thường cho khách theo quy định tại mục 5 và mục 6.
Search engine powered by ElasticSuite