1. Ký kết hợp đồng:

Khách hàng và Rồng Xanh ký kết hợp đồng ủy thác nhập khẩu.


2. Khách hàng cung cấp thông tin:

Khách hàng cung cấp cho Rồng Xanh các thông tin như:

  • Loại hàng hóa.
  • Số lượng.
  • Tiền hàng.
  • Phương thức vận tải.
  • Địa điểm giao hàng.
  • Hoặc đường link sản phẩm mà khách hàng muốn mua từ nhà cung cấp nước ngoài hay các sàn Thương Mại Điện Tử nước ngoài.

Sau đó Rồng Xanh dựa vào đơn để tiến hành xử lý thông tin và mua hàng hóa.


3. Thời gian thanh toán trước tiền hàng:

Thời gian khách hàng thanh toán trước tiền hàng cho Rồng Xanh theo hợp đồng đã ký là trước 3 ngày làm việc kể từ ngày Rồng Xanh tiến hành mua hàng từ nước ngoài.


4. Điều khoản nhập khẩu hàng hóa:

Rồng Xanh tiến hành nhập khẩu hàng hóa cho khách hàng theo điều khoản DDP.


5. Thông quan và giao hàng:

Rồng Xanh tiến hành thông quan và giao hàng:

  • Về kho của khách hàng hoặc kho Rồng Xanh.
  • Hoặc giao cho một bên thứ ba được khách hàng chỉ định (trong trường hợp này, khách hàng phải có chỉ định rõ ràng bằng văn bản gốc có chữ ký và dấu tròn cùa người đại diện có thẩm quyền của khách hàng và phải gửi bản gốc cho Rồng Xanh ít nhất là trước một ngày từ ngày Rồng Xanh mở tờ khai Hải quan nhập khẩu).

Khách hàng tiến hành thanh toán phần tiền còn lại theo như hợp đồng (ngay trước khi Rồng Xanh giao hàng).

6. Khách hàng nhận hóa đơn:

Khách hàng nhận hóa đơn từ Rồng Xanh trong vòng 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng.

Search engine powered by ElasticSuite